Start - spis treści
Psychologia Humanistyczna
Psychologia Humanistyczna

Carl Rogers

PTPH

Szanowny Czytelniku,

Niniejsza zakładka dotyczy jednego z najważniejszych kierunków w psychologii tj. Humanistycznego. Jest mi on najbliższy ze wszystkich i w dużym skrócie opiera się na nast. założeniach:
- człowiek jest z natury dobry
- naturalną potrzebą człowieka jest stawanie się lepszym i takim też czynienie świata wokół siebie
  przez realizację indywidualnego potencjału
- podkreśla się indywidualną i niepowtarzalną wartość jednostki oraz jej zdolność do bycia kreatywną,
  aktywną częścią środowiska, w którym żyje
- wartość subiektywnej percepcji i rozumienia świata przez poszczególnego człowieka ma większą
  wartość niż obiektywna rzeczywistość

Marcin Pawłowski